TRASA

Vzdialenosť cca 650 km / 14 500 m prevýšenie 

Štart a cieľ

  • Štart SD je na západe Slovenska pod pohorím Malé Karpaty (okolie Modry).
  • Cieľ je na Východe Slovenska pri východnej hranici Slovenska.
  • Stanovený časový limit na absolvovanie trasy je 200 hodín.

Dĺžka

  • Dĺžka trasy je cca 650km.
  • Zabezpečený je bod štartu a bod cieľu - trasa je vo forme z bodu A do bodu B bez checkpointu.
  • Finálna verzia trasy bude zaslaná v GPX súbore účastníkom mesiac pred štartom.

Trasa a jej charakter

  • Trasovanie a optimalizácia trasy bola smerovaná zážitkom. Zážitkom z krásnej prírody, divokých hrebeňov, pekných zjazdov a trailov. 
  • Trasa bude prekonávať aj náš jediný 200km súvislý hrebeň, kde za civilizáciu môžeme považovať jednú horskú dedinu a pár chát v sedlách. Treba sa pripraviť na náročné prevýšenia a výzvy v ich zdolaní a psychickej náročností tieto prekážky prekonať.